Privacy

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Verkkokaupan Timandra.eu henkilötietojen vastaava käsittelijä on Timandra Fashion (Y-tunnus Y2892792-4), osoite Tanhuantie 4G 54, puh. +358458678664 ja sähköpostiosoite timandrafashion@gmail.com. Timandra Fashion välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

  • nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite;
  • tilauksen toimitusosoite;
  • tilinumero;
  • tuotteiden ja palveluiden hinta ja maksuihin liittyvät tiedot (ostohistoria);
  • asiakastukitiedot.

2.1 Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten hallintaan ja tuotteiden toimitukseen.

2.2 Ostohistorian tietoja (ostopäivä, tuote, määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostetuista tuotteista ja palveluista laadittaviin yhteenvetoihin sekä asiakkaiden mieltymysten analysointiin.

2.3 Tilinumeroa käytetään maksujen palautukseen asiakkaalle.

2.4 Henkilötietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään tuotteiden myyntiin ja palveluiden tarjoamiseen liittyvien kysymysten ratkaisemiseen (asiakastuki).

2.5 Verkkokaupan käyttäjän IP-osoitetta tai muita verkkotunnistetietoja käsitellään verkkokaupan palvelun tarjoamiseen tietoyhteiskuntana sekä käyttötilastojen tekemiseksi.

3.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan kanssa solmitun sopimuksen täyttäminen.

3.2 Henkilötietoja käsitellään oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen).

4.1 Henkilötietoja välitetään verkkokaupan asiakastuelle ostosten ja ostohistorian hallintaa sekä asiakasongelmien ratkaisemista varten.

4.2 Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite luovutetaan asiakkaan valitsemalle kuljetuspalvelun tarjoajalle, joka on Itella Smartpost. Jos kyseessä on lähetin kotiin toimittama tuote, yhteystietojen lisäksi luovutetaan myös asiakkaan osoite.

4.3 Jos verkkokaupan kirjanpidon hoitaa palveluntarjoaja, henkilötiedot luovutetaan palveluntarjoajalle kirjanpitotoimien tekemistä varten.

4.4 Henkilötietoja voidaan luovuttaa tietotekniikkapalveluiden tarjoajille, jos se on välttämätöntä verkkokaupan toiminnan tai tietojen ylläpidon takaamiseksi.

5.1 Henkilötietoja säilytetään _ palvelimissa, jotka sijaitsevat EU:n jäsenvaltion tai EU:n talousalueeseen liittyneiden valtioiden alueella. Tietoja voidaan luovuttaa maihin, joiden tietosuojatason Euroopan komissio on arvioinut riittäväksi sekä USA:n yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -tietosuojajärjestelmään.

5.2 Pääsy henkilötietoihin on verkkokaupan työntekijöillä, jotka voivat tutustua henkilötietoihin ratkaistakseen verkkokaupan käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja osoittaakseen asiakastukipalvelua.

Verkkokauppa käyttää asianmukaisia fyysisiä, järjestöllisiä ja tietoteknisiä turvatoimia suojellakseen henkilötietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoutumiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä ja julkaisemiselta.

5.3 Henkilötietojen luovuttaminen verkkokaupan valtuutetuille työntekijöille (esim. kuljetuspalvelun tarjoaja ja tietojen ylläpito) tapahtuu verkkokaupan ja valtuutettujen työntekijöiden kanssa solmittujen sopimusten pohjalta. Valtuutetuilla työntekijöillä on velvollisuus taata asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen käsittelyssä.

6.1 Henkilötietoihin voi tutustua ja niitä voi muuttaa verkkokaupan käyttäjätilillä. Jos ostos on suoritettu ilman käyttäjätiliä, henkilötietoihin voi tutustua asiakastuen kautta.

7.1 Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu asiakkaan suostumuksella, asiakkaalla on oikeus perua suostumus ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostilla.

8.1 Jos verkkokaupan asiakastili suljetaan, henkilötiedot poistetaan, lukuun ottamatta silloin, jos kyseisiä tietoja on säilytettävä kirjanpitoa varten tai kuluttajariitojen ratkaisemiseksi.

8.2 Jos verkkokaupan ostos on tehty ilman asiakastiliä, ostohistoria säilytetään kolme vuotta.

8.3 Maksuihin ja kuluttajariitoihin liittyvissä kiistoissa henkilötiedot säilytetään vaatimuksen täyttämiseen tai vanhentumisajan päättymiseen asti.

8.4 Kirjanpitoon tarvittavia henkilötietoja säilytetään seitsemän vuotta.

9.1 Henkilötietojen poistamista varten tulee lähettää sähköpostia asiakastukeen. Poistamishakemukseen vastataan kuukauden kuluessa ja tarkennetaan tietojen poistamisjakso.

10.1 Sähköpostilla esitettyyn henkilötietojen siirtohakemukseen vastataan kuukauden kuluessa. Asiakastuki varmistaa henkilöllisyyden ja ilmoittaa siirrettävät tiedot.

11.1 Sähköpostiosoitetta ja puhelinnumeroa käytetään suoramarkkinointiin, jos asiakas on antanut vastaavan suostumuksen. Jos asiakas ei halua saada suoramarkkinointi-ilmoituksia, hänen on valittava sähköpostin alatunnisteessa vastaava linkki tai ottaa yhteyttä asiakastukeen.

11.2 Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa (profilointi), asiakkaalla on oikeus esittää henkilötietojensa alku- sekä jatkokäsittelyä, mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvän profiilianalyysin tekeminen, koskeva vastaväite ilmoittamalla siitä asiakastukeen sähköpostilla (vastaava ilmoitus tulee esittää selkeästi ja kaikista muista ilmoituksista erillään).

12.1 Henkilötietojen käsittelemiseen liittyvien riitojen ratkaisu tapahtuu asiakastuen kautta (Tel: +358 458678664, E-mail: timandrafashion@gmail.com). Valvontaviranomainen on Viron tietosuojavirasto (Eesti Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee).

© 2018 Timandra Fashion